Stacks Image 41

Sint Anthony Gasthuis te Groningen

Stacks Image 49
Het Sint Anthony Gasthuis, opgericht in 1517, was bedoeld voor de opvang van armen en zieken. Tot 1644 werden er pestlijders opgevangen en van 1589 tot en met 1844 was het in gebruik als dolhuis.
Nu is het Hofje een rustpunt in de stad Groningen met een complex van woningen en een gelegenheid voor B&B.

De tekst boven de poort luidt

"BESPODT NIET EEN OUT WYF OFTE MAN NIEMANT WYET WAER "T HEM TOE COMEN CAN"