Jubileumboek

Meer dan een ‘geschiedkundige schets’ van het Sint Anthony Gasthuis bestond er tot op heden niet. Deze werd in 1851 gemaakt door de toenmalige voogden Mr. P.W. van Heijningen Bosch en Mr. H.J. Trip omdat uit ‘finantieel oogpunt beschouwd’ de ondergang van het gasthuis dreigde. Als ouderenhuisvesting wist het Sint Anthony Gasthuis er evenwel weer bovenop te komen en in de eerste helft van de twintigste eeuw werd het zelfs uitgebreid.

Het 500-jarig bestaan  van het Sint Anthony Gasthuis was voor de huidige voogdij aanleiding om stadshistoricus Beno Hofman opdracht te geven een boek samen te stellen over de historie van het Sint Anthony Gasthuis.

Resultaat daarvan is het rijk geïllustreerde boek Sint Anthony Gasthuis Groningen 1517 – 2017 – Vijf eeuwen geborgenheid, waarin de boeiende en bewogen geschiedenis van het gasthuis uitvoerig is beschreven.

Het boek is chronologisch ingedeeld. In het eerste hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op alle gasthuizen die ooit in Groningen zijn gesticht en welke nu nog bestaan. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de omgeving van het Sint Anthony Gasthuis, ‘de buren’. Veel mensen zijn in de loop van vijf eeuwen verbonden geweest met het gasthuis. Daarom is er tevens ruim aandacht voor de verschillende voogden, bewoners en personeelsleden. Deze personen worden in speciale kaders toegelicht.

De bijzondere vormgeving door In Ontwerp met gebruik van het vele historische beeldmateriaal maakt het tot een waardevol lees- en kijkboek.

Boek bestellen

Via een mail naar: c.g.tol@sintanthonygasthuis.com en overmaking van € 15 + € 4,25 (verzendkosten) op IBAN NL40 INGB 06855821 08 van het Sint Anthony Gasthuis onder vermelding van boek 500 jaar + uw naam en adresgegevens. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek u toegestuurd.

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29
Groningen