Algemene voorwaarden

Stichting Sint Anthony Gasthuis te Groningen

ALGEMENE VOORWAARDEN “B & B Sint Anthony Gasthuis”, hierna te noemen de “B & B”.
Wij heten u van harte welkom in de “B & B”. Wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de “B & B”, Rademarkt 29 – 14, 9711 CT Groningen.
Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in de “B & B” zijn voor rekening van de gasten.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de “B & B” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
Gasten van “B & B” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

Reservering en bevestiging
De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de “B & B” een bevestiging (mits plaats beschikbaar), met het verzoek om de huur voor de afgesproken periode over te maken. De reservering is definitief als het bedrag op de rekening van de Stichting Sint Anthony Gasthuis is bijgeschreven (zie Betaling).
Per e-mail wordt u geïnformeerd over de wijze waarop u de sleutel voor de “B & B” verkrijgt.
Bij verlies of diefstal van de sleutels brengen wij de kosten voor vervanging in rekening + € 25,00 administratiekosten.
Voor het reserveren van een verblijf in de “B & B” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Voor het reserveren van een langere periode dan 1 maand zal de eigenaar een huurovereenkomst van de B & B overleggen.

Betaling
De verblijfskosten voor de “B & B” dienen vooraf te worden voldaan, uiterlijk 7 dagen voor de reserveringsdatum door overmaking op IBAN-nummer NL20 INGB 0650 0978 31 van de Stichting Sint Anthony Gasthuis in Groningen (BIC INGBNL2A).
De eigenaar kan in overleg met de gast van deze voorwaarde afwijken.
De tarieven vindt u terug op de website.
Bij verblijf van langer dan twee nachten zal de eigenaar in overleg de huurprijs, op basis van max. 2 personen berekenen.
Bij verblijf voor een langere periode dan 1 maand dient de huurprijs betaald te worden voor de 1ste van elke maand.
Bij verblijf voor een langere periode zal er een borg berekend worden van € 600,- op basis van een verblijf van max. 2 personen.

Annulering
Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden (bb@sintanthonygasthuis.com). Voor een annulering gelden de volgende voorwaarden:
bij annulering tot meer dan 1 week voor de gereserveerde datum restitueren wij 100% van de overeengekomen verblijfskosten;
bij annulering tot 1 week voor de gereserveerde datum restitueren wij 90% van de overeengekomen verblijfskosten;
bij annulering tot 3 dagen voor de gereserveerde datum restitueren wij 75% van de overeengekomen verblijfskosten; daarna vindt geen restitutie plaats.

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Aankomst en vertrek
Aankomst op de overeengekomen dag na 15:00 uur en in verband met sluiting van de hoofdpoort tijdens de zomertijd voor 22.00 uur en tijdens de wintertijd voor 21.00 uur.
Op de dag van vertrek dient u de “B & B” voor 11.00 uur te verlaten.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 Ontbijt
“B & B” serveert geen ontbijt.

Uw verblijf
Roken is niet toegestaan.
Geluidsoverlast dient te worden voorkomen.
Gebruik van de “B & B” door meer dan 2 personen is niet toegestaan.
De “B & B” dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten.
Afval dient in de pedaalemmers te worden gedeponeerd.
Een brandblusapparaat staat ter beschikking in de meterkast.
De E.H.B.O. doos bevindt zich in een lade van de lage kast.
Aan het interieur en/of meubilair mogen geen veranderingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.

Onvoorziene omstandigheden
Bij acute situaties (stroomuitval, wateroverlast, ernstige defecten) kunt u zich wenden tot onze huismeester. Haar gegevens vindt u in de documentatie in de B&B.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze “B & B”.

Stichting Sint Anthony Gasthuis
Tel. (+31) 620 277 886

E-mail: bb@sintanthonygasthuis.com
website: www.sintanthonygasthuis.com

Privacy (Verwerking van persoonsgegevens)

Voor de uitvoering van overeenkomst met betrekking tot het verblijf in de Bed & Breakfast worden persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het Privacy Statement van het Sint anthony Gasthuis op deze site onder: Het Hofje>Privacy-AVG of www.sintanthonygasthuis.com/het hofje/privacy-avg.