500 jaar Sint Anthony Gasthuis

In 2017 bestond het Sint Anthony Gasthuis 500 jaar. Aan dit heugelijke feit is het hele jaar aandacht besteed met als hoogtepunt het jubileumfeest op 10 juni 2017.

Meer dan een ‘geschiedkundige’ schets uit 1851 van het Sint Anthony Gasthuis bestond er niet. Voor de voogdij reden om de bewogen geschiedenis vast te laten leggen door stadshistoricus Beno Hofman. Resultaat is het gedetailleerde en rijk geïllustreerde boek: ‘Sint Anthony Gasthuis 1517 – 2017; vijf eeuwen geborgenheid’ (verkrijgbaar voor € 15 + € 4,25 verzendkosten via de mail: voogdij@sintanthonygasthuis.com).

Daarnaast is ter markering van het 500-jarig bestaan aan kunstenaar Jaap van Meeuwen de opdracht gegeven een bronzen beeld te vervaardigen, dat de zo karakteristieke rust van het Hofje verbeeldt. Foto’s van vroeger en nu worden in de tuin van het hofje tentoongesteld. Een bewonerscommissie heeft samen met de voogdij een feestprogramma opgezet voor bewoners, oud-bewoners en genodigden. Onderdelen van het programma, muzikaal omlijst door ‘De Tempeliers’ waren: de onthulling van het bronzen beeld, het aanbieden van het eerste exemplaar van het boek en een toneeluitvoering door het Groninger Studententoneel over het ‘dolhuis’.

Ook is er een glossy-uitgave van de Hofjeskrant verschenen met bijdragen van bewoners en oud-bewoners en met een terugblik op de rijke historie van het Hofje.

Door bemiddeling van stadshistoricus Beno Hofman heeft de gemeente Groningen een bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren (door bouwkundigen Taco Tel en Jan van der Hoeve) naar het Sint Anthony Gasthuis. Dit onderzoek heeft belangrijke nieuwe historische feiten opgeleverd, die in het jubileumboek uitvoerig worden beschreven. Het definitieve rapport wordt gepubliceerd op de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Groningen.

Tot slot heeft Beno Hofman ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum een film gemaakt over het Sint Anthony Gasthuis.

Sint Anthony Gasthuis

Rademarkt 29
Groningen