Aanmelden wachtlijst voor woning in het Hofje

Door het formulier in te vullen en verzenden wordt u opgenomen op de wachtlijst.

De wachtlijst laat een groot aantal gegadigden zien. Het verloop is gering. Het heeft dan ook geen zin om tussentijds te informeren of er een woning beschikbaar is/komt.

Wel wordt u in de loop van de tijd gevraagd of u nog belangstelling heeft voor een woning in het Hofje.