Wonen in het Hofje

Algemene informatie voor kandidaat-huurders

In het Hofje zijn zoals aangegeven 39 woningen die worden verhuurd. Het zijn woningen die
met name geschikt zijn voor een persoon, maar er zijn ook enkele die door twee personen
kunnen worden bewoond.

Er is een grote variatie in grootte en inrichting. Alle woningen beschikken over een
woonkamer waarin ook een keukengedeelte is opgenomen, een sanitair blok met toilet en
douche en een slaapruimte. Sommige woningen hebben ook nog een zolderruimte.

Alle woningen zijn aangesloten op één (centrale) verwarmingsinstallatie. Deze zorgt ook voor
de warmwatervoorziening in de woning voor de douche.

Er is een centrale wasserette met een wasmachine en droger. De bewoners kunnen er door
middel van een muntjesautomaat gebruik van maken.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

De woningen in het Hofje zijn voor het bepalen van de huur alle gewaardeerd volgens het
huurpuntensysteem. Bij het bepalen van de huur wordt ook rekening gehouden met de
monumentenstatus van het Hofje.

Behalve de huur worden ook de kosten voor de centrale verwarming, de levering van warm
water, de elektriciteitskosten voor de centrale voorzieningen en een gedeelte van de kosten
van de huismeester bij de bewoners apart in rekening gebracht.

Het energiegebruik van iedere woning voor de verwarming wordt door middel van een
elektronisch systeem gemeten.

Als u belangstelling heeft voor een woning in het Sint Anthony Gasthuis en u bent tenminste 30
jaar dan kunt u zich door inzending van het formulier aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst.

Er is een vrij lange wachtlijst. Het verloop is gering. Daarom heeft het geen zin om tussentijds
te informeren of er een woning beschikbaar is/komt.